joopfreie.nl
Home                   Fam. Freie                   Fam. Hallink                   Genealogie                   Duitse archief                  
De Freie Camper             Jaren 50-60                       Voetbalplaatjes/Luciferdoosjes          E-mail: joop@joopfreie.nl

Stamboom familie Hallink

Eerst de informatie hieronder lezen of direkt naar
Parenteel Hendrick Struyk     of naar het     Grafische Parenteel

Voorinfo

De familienaam Hallink is ontstaan uit de naam Struik, Struyk, Struijck en kwam uit het buurschap Espelo in gemeente Holten (Overijssel).
De verst-tot-nu-toe-bekende voorvader was Hendrick Struyk, omstreeks 1615 geboren in Espelo in de gemeente Holten.

Patroniem en Naamsaanneming

De familie Hallink –met voor vele nazaten als stamplaats Lemele, gemeente Ommen- blijkt eigenlijk tot de verplichte naamsaanneming in 1811 een andere stamplaats te hebben en ook steeds wisselende achternamen.
Voordat de 1e Hallink zich in Lemele vestigde heette hij eigenlijk Gerrit Teunissen. Hij werd geboren in oktober 1763 in “De Kostede onder het Kerkdorp”. Met dit laatste wordt bedoeld het gebied bij het kerkdorp Hellendoorn dat men de Kostede noemde. Dit gebied ligt tussen Nijverdal en Hellendoorn, iets ten noorden van het Gagelmansveentje in het “Doktersbos”.
Gerrit Teunissen was een zoon van Teunis Egbertsen en Geesjen Jansen. De zoon werd Gerrit gedoopt en kreeg als “achternaam” de voornaam van zijn vader (Teunis) met de toevoeging “sen”. Deze vorm van achternamen noemt men een patroniem of vadersnaam. (Een patroniem of vadersnaam is een naam, al dan niet officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet.) Nederlandse familienamen als Jans(s)en, Willems(en) (Willemszoon), Hendriks, Jacobsen, Hermans waren oorspronkelijk patroniemen.
Gerrit Teunissen huwt in 1791 in Ommen met Jennigje Egberts, die in Lemele woont op de boerderij “het Warmink”. In 1796 kopen zij erve "Hallink" in Lemele met alle bijbehorende gronden voor een bedrag van 2100,00 Carolij guldens (oude Nederlandse muntaanduiding). Dit bedrag lenen ze van ene Hendrick Bavink Hendriksz. uit Almelo en betalen een jaarlijkse rente van 4%.
Zoals gezegd neemt hij voor hem en zijn gezin de familienaam Hallink aan in 1812.

Vanaf dat moment heten alle nazaten van deze Gerrit Teunissen dus Hallink.


De naamsaanneming van 1811 werd verplicht gesteld door een Decreet van het Franse Keizerrijk, waartoe Nederland nog behoorde. Voordat iedereen in Nederland een officiële naam had duurde het nog tot 1825, een aantal jaren na de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Gerrit Hallink werd gedoopt in Hellendoorn. Zijn moeder –Geesjen Jansen- werd eveneens geboren in de Kostede-Hellendoorn. Daar leerde zij Teunis Egbertsen kennen en trouwde met hem op 1 januari 1757 in Hellendoorn. Teunis Egbertsen werd echter geboren in Espelo-Holten in augustus 1733 als zoon van Egbert Hendriks Struyk en Hendrikjen Gerrits Luykens. Tot 3 generaties daarvoor komt de familie uit de regio Holten. We zitten dan rond 1615. Verder terug heb ik tot heden nog niets kunnen vinden (maar we blijven zoeken). Dus (de regio) Holten is eigenlijk de stamplaats van de familie Hallink.

Espelo - Holten

Zoals gezegd werd Teunis Egbertsen in augustus 1733 geboren. En wel op het erf "Kleinen Struijck" in Espelo-Holten, als zoon van Egbert Hendricks Struyk en Hendrikjen Gerrits Luykens. Ook de vader Egbert Hendricks en tot 2 generaties daarvoor worden op dat erf geboren. Maar de doopboeken van Holten gaan niet verder terug dan tot ongeveer 1706. En ik vermoed dat Egbert Hendricks net voor 1706 geboren is, omdat hij in oktober 1731 in Holten is getrouwd met genoemde Hendrikjen Gerrits Luykens. De vader van Egbert Hendricks was Hendrick Hendriks Struijck, die geboren is ongeveer 1660-1670. Deze datum is gebaseerd op het feit dat zijn zoon - Egbert Hendricks - dus begin 1700 geboren zou zijn. En na 1706 (begin van doopboeken Holten) zijn er van deze Hendrick Hendricks geen kinderen meer te vinden. Dus ik denk dat deze Hendrick Hendricks - als hij al meer kinderen heeft gehad - deze allemaal voor 1700 geboren moeten zijn. Buurschappen rond Holten Het is nog de vraag of Hendrick Hendricks ooit getrouwd is geweest. Bij de geboorte van zijn zoon Egbert Hendricks was de moeder namelijk onbekend. Nu is dat niet abnormaal voor die tijd dat de moeder niet werd vermeld. Maar ik kan ook verder geen kinderen van Hendrick Hendricks vinden.
In de 17e en 18e eeuw had je in en rond Holten globaal 3 gebieden waar de families Struik hun oorsprong hadden. Dat was rond Espelo (basis van de familie Hallink), de Beuseberg (met de Langstraat -ten zuiden van Holten; dichtbij de huidige A1 snelweg) en het Dorp Holten. Natuurlijk zijn er kinderen verhuisd naar andere gebieden rond Holten, zoals: Borkeld, Beuseberg, Neerdorp en Look.
Maar eerst toch maar terug naar de Bron.

Naar de Bron

Zoals al vermeld is de familie Hallink ontstaan uit de naam Struik, Struyk, Struijck en kwam uit het buurschap Espelo in gemeente Holten (Overijssel), waar omstreeks 1615 de verst-tot-nu-toe-bekende voorvader werd geboren: Hendrick Struyk.
Maar eerst iets over de geschiedenis van de periode voordat de Struik-familie zich in de regio Holten vestigde.
De naam Struick of Stroek was zowel familienaam als ervenaam, doch in eerste instantie is de erfnaam afgeleid van de (vaste) familienaam. Waar de familie oorspronkelijk vandaan komt is veel over gefilosofeerd, er is onder meer de volgende verklaring: De naam Struyck, Struick, Stroek of Struck en Stryck (Duitsland) komt in de middeleeuwen al voor in het Duitse Sleeswijk-Holstein. De familie trekt van Sleeswijk-Holstein in zuidwestelijke richting en komt o.a. in Bentheim voor. De naam is later overal terug te vinden langs de oude handelsweg van Bentheim richting Hamburg. Vandaar trekken ze langs de oude hessenweg via Oldenzaal richting Holten. Het gebied rond Holten is namelijk in de late middeleeuwen ontgonnen. De familie vestigt zich eerst in de Beuseberg (Langstraat = een gedeelte van de oude handelsweg tussen Bentheim en Deventer). Dit blijkt ook wel daaruit dat de familienaam hier later steeds in de oude spelling wordt geschreven: Struyck i.p.v. Struik of Strouck. Vandaar zwermen ze uit over de hele Schoutambt Holten en Bathmen. Tussen 1500 en 1600 vestigen ze zich aan de noordgrens van het Kerspel Holten, n.l. de 'Hemmekens Mars' tussen Espelo en het latere Nieuw-Heeten. Dit gebied is vermoedelijk als grensgebied tussen de Marken Holten, Heeten en Haarle het laatst ontgonnen. De naam wordt dan gespeld als Strouck of Struik. (bron: boek 'Fleerstroek' van B. Marsman 1990)
In Espelo kende men 2 erven Struik: 'Grooten Struick' en 'Kleynen Struick'. Wie van de Struiken op welk erf woonde of geboren is, is niet helemaal duidelijk. Zeker is wel dat Egbert Hendriks Stroek, zoon van Hendrick Hendriks Struik, na zijn huwelijk met Hendrikjen Gerrits Luijkens in 1731, in 1733 het 'Hendricks Stroek-plaatsje' ('Kleynen Struijck') koopt. Daar worden ook al hun kinderen geboren. Waaronder ook hun zoon Teunis Egberts, de vader van Gerrit Teunissen: de latere Gerrit Hallink.
Tot de 2e helft van de 20e eeuw heeft er op de grens van Dijkerhoek en Espelo een boerderij 'Struik' gestaan. Waarschijnlijk wel op de plek van één van de oude erven "Struick".

De kerk van Holten uit die tijd.

Kerk in Holten, doop- en trouwplaats van veel leden familie Struik Exacte gegevens over het ontstaan van de kerk (kapel) in Holten ontbreken. Bij de grote brand in 1829 zijn namelijk niet alleen de trouw- en doopboeken, maar ook de overlijdensregisters en de markeboeken verloren gegaan.
Er is sprake van een kapel in Holten in het jaar 1348. In de parochielijsten van de Domkerk in Utrecht komt Holten voor het eerst voor in 1395.
In 1994, tijdens de vernieuwing van het kerkinterieur inclusief de vloer- zijn bij een kortdurende opgraving twee funderingen ontdekt. De kleinste van de kapel en de andere van de kerk, zoals die was voor de brand van 1829. De Reformatie (1517 Maarten Luther in Wittenberg Duitsland) bracht ook in Holten veel onrust, die nog versterkt werd door de verschrikkingen van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De Holtense pastoor, Hermannus Bushof, werd protestant. Later is hij zelfs de eerste dominee van Holten geworden. (bron: www.hervormdholten.nl)
In deze kerk zijn -voor zover bekend- de meeste leden van de Struik-familie gedoopt en getrouwd. In de periode voor de brand van 1829 was dat natuurlijk in de oude kerk. Ook zijn diverse leden van Struik gedoopt en getrouwd in de kerk van Markelo of Rijssen. Maar dit waren veelal leden van de Struik-families, die woonden in de buurtschappen ten zuiden van het dorp Holten. B.v. de Beuseberg, de Langstraat en de Borkeld.
Aan de inhoud van de pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
| © 2021
JoopFreie.nl |